Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

figyelemmel a EU egységes adatvédelmi rendeletére (2016/679 Rendelet; “GDPR”)
Első változat. Hatályos 2023. 06. 28 napjától

  • Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk.

  • Az adatokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk.

  • Felvilágosítást kérhetsz a rólad tárolt adatokról, és az adatok törlését is bármikor kérheted.

  • Feliratkozás, vagy vásárlásod után csak személyre szabott ajánlatokkal és rendszerüzenetekkel keresünk meg. 

Jelen Adatvédelmi Szabályzat („Szabályzat”) összefoglalja a WEBOLDAL kezelője által folytatott adatkezelési elveket és annak gyakorlatát.

1. Adatkezelő adatai

Az adatkezelő megnevezése: KRASSO D.A. Kft (a továbbiakban: Adatkezelő)
Az adatkezelő székhelye: 1193 Budapest, Szigligeti utca 11. 4. em. 12. ajtó
Az adatkezelő e-mail címe: info@blink.hu
Az adatkezelő telefonszáma: +36306458697
Honlap: https: www.blink.hu
Tárhelyszolgáltató: Websupport Magyarország Kft.
Elérhetőség: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22

 

 

2. A honlapon végzett adatkezelések jogszabályi háttere, jogalapja, célja, a kezelt személyes adatok köre, valamint az adatkezelés időtartama

A cookiek használatával kapcsolatos tájékoztatás

Mi az a cookie?

Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookiekat használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk a böngésződnek küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról.

A cookiek nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A cookiek gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak – egy titkos, véletlenül generált számsort – amelyet az eszközöd tárol. Néhány cookie a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül számítógépeden.

A cookiek jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban a hozzájárulásod.

A honlap által használt cookiek főbb jellemzői:

  • A működéshez szigorúan szükséges cookiek:

Ezek a cookiek a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányában az oldal számos funkciója nem lesz elérhető. Ezen típusú cookiek élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

  • A felhasználói élmény javítását szolgáló cookiek:

Ezek a cookiek információkat gyűjtenek a felhasználó weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookiek nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú cookiek élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

Többek között:

Google Ads Cookie: Amikor valaki meglátogatja az oldalunkat, a látogató cookie azonosítója hozzáadódik a remarketing listához. A Google cookiekat használ a Google-termékekben, így például a Google Keresésben látható hirdetések testreszabásához. Az ilyen cookiekat például arra használja, hogy megjegyezze a legutóbbi kereséseid, az egyes hirdetők hirdetéseivel vagy a keresési eredményekkel való korábbi interakcióid, továbbá a hirdetők webhelyein tett látogatásaid. Az Ads konverziókövetés funkciója cookiekat használ. A hirdetésből eredő értékesítések és egyéb konverziók követésére cookiekat ment a felhasználó számítógépére, amikor az adott személy egy hirdetésre kattint. A cookiek néhány gyakori alkalmazási módja: a hirdetések kiválasztása annak alapján, hogy mi a releváns az adott felhasználó esetén, a kampányok teljesítményéről szóló jelentések tökéletesítése, és a felhasználó által már megtekintett hirdetések megjelenítésének elkerülése.

Google Analytics Cookie: Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookiekat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt fő cookie a „__ga” cookie. A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics – az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési cookieval együtt – felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-termékekben (például a Google Keresésben) és szerte az interneten. 

Facebook Cookie, Pixel: olyan kód, amelynek a segítségével a honlapon jelentés készül a konverziókról, célközönségek állíthatók össze, és az oldal tulajdonosa részletes elemzési adatokat kap a látogatók honlap használatáról. A Facebook remarketing pixel követőkód segítségével a weboldal látogatóinak személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket jeleníthet meg a Facebook felületén. A Facebook remarketing lista nem alkalmas személyazonosításra. A Facebook Pixellel / Facebook-képponttal kapcsolatosan további információt itt találsz: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616

Amennyiben nem fogadod el a cookiek használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek számodra. A cookiek törléséről bővebb tájékoztatást, az alábbi linkeken találsz:

 

3. A megrendeléssel és a számlázással kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban a hozzájárulásod, valamint – hozzájárulásod visszavonása esetén – az Infotv. 6 § (5) bekezdése a) pontja alapján az Adatkezelőt terhelő, Sztv-ben megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés célja:
A jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.

A kezelt adatok köre:
Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama:
A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni. Tájékoztatunk arról, hogy amennyiben a számla kiállításához adott hozzájárulásod visszavonod, az Adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adataid 8 évig megőrizni.

 

4. A hírlevél-küldéssel kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.) jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával és a Grt. 6. § (1)-(2) bekezdésével összhangban a hozzájárulásod.

Az adatkezelés célja:
Értesülj a legfrissebb és legjobb ajánlatokról, akciókról, ebookokról. Tájékoztatunk arról, hogy a hírlevélben nem csak az Adatkezelő, hanem más gazdasági társaságok reklámjait is elhelyezzük, azonban számukra a személyes adataid nem adjuk át, nem továbbítjuk.

A kezelt adatok köre:
Név, e-mail cím.

Az adatkezelés időtartama:
Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

 

5. A személyre szabott reklámok küldésével és megjelenítésével kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.) jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával és a Grt. 6. § (1)-(2) bekezdésével összhangban a hozzájárulásod.

Az adatkezelés célja:
Az adat kezelésének célja az, hogy az igényeidhez és preferenciáidhoz legjobban igazodó, személyre szabott ajánlatokat juttassunk el számodra.

A kezelt adatok köre:
Név, e-mail cím.

Az adatkezelés időtartama:
Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

 

6. Facebook megosztásokkal, lájkolásokkal együtt járó adatkezelés

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:
Az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a facebook.com weboldalon.

Az adatkezelés célja:
A facebook.com oldalon, a webáruház egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve lájkolása.

A kezelt adatok köre:
Valamennyi érintett, aki regisztrált a facebook.com közösségi oldalon, és lájkolta a weboldalt. A facebook.com közösségi oldalon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.
Adatok forrása:
Érintett nyilvános profil

Az adatkezelés időtartama:
Az adatkezelés a facebook.com weboldalon valósul meg, az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire a facebook.com közösségi oldal szabályozása vonatkozik:

 

7. Kapcsolatfelvétel során kezelt adatok

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:
E-mailben, kapcsolatfelvételi űrlapon, telefonon vagy facebook messengeren kérdéssel fordulsz hozzánk. Az előzetes kapcsolatfelvétel nem kötelező, ezt kihagyva is bármikor rendelhetsz a webshopból. Az önkéntes hozzájárulásod, amit a kapcsolatfelvétellel adsz meg Adatkezelő számára.

Az adatkezelés célja:
Kérdésed megválaszolása, problémád megoldása.

A kezelt adatok köre:
Az általad a kapcsolatfelvétel során megadott adatok.

Az adatkezelés időtartama:
Az adatokat csak a kapcsolatfelvétel lezárultáig, a kérdés megválaszolásáig, a probléma megoldásáig kezeljük.

 

8. Chatbot használatával kapcsolatos adatkezelés:

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.) jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával és a Grt. 6. § (1)-(2) bekezdésével összhangban a hozzájárulásod.

Az adatkezelés célja:
Azonnali, gyors információ biztosítás, ajánlatok, promóciók, hírek eljuttatása a chatboton keresztül, hírlevélre feliratkozás biztosítása, e-book letöltés biztosítása.

A kezelt adatok köre:
Facebook profil fotó, nem, név, beszélgetés folyamán felmerülő információk,

Az adatkezelés időtartama:
Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig. 

 

9. További adatkezelések

Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatatást nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama).
Tájékoztatunk arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit az Adatkezelőnek teljesítenie kell. Az Adatkezelő az adattovábbításokról az Infotv. 15. § (2)-(3) bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított az Adatkezelő), amelynek tartalmáról kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását törvény kizárja.

Az adatkezelő weboldalainak tárhelyét biztosító társaság

Websupport Magyarország Kft.
1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
Adószám: 25138205-2-41 | EU VAT: HU25138205
Bank: 10701049-49390807-51100005 (CIB Bank Zrt.)
IBAN: HU83-1070-1049-4939-0807-5110-0005
SWIFT: CIBHHUHB

A számlák kiállításával kapcsolatban az adatkezelő partnere:

Billingo Technologies Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: 1133 Budapest, Árbóc utca 6. I. emelet
Cégjegyzékszám: 01-10-140802
Adószám: 27926309-2-41
Web: www.billingo.hu

Adatfeldolgozó (és feladatai ellátása során önálló adatkezelő is) az adatkezelő által alkalmazott futár cég:

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2
Cégjegyzékszám: 13-09-111755

Fizetéssel kapcsolatos adatkezelés

Az Adatfelodolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a fizetési műveletek lebonyolításában. 

A következő személyes adatok átadása történhet a Stripe felé: vezetéknév, keresztnév, email cím, más a fizetés feldolgozásához szükséges adat. A vásárlási szerződés megkötéséhez szintén szükséges ezen adatok kezelése.

Cím: 510 Townsend Street San Francisco, CA 94103 United States

Weboldal: https://stripe.com

A személyes adatok törvényes vagy szerződéses követelményként történő nyújtása; A szerződés megkötéséhez szükséges követelmény; Az érintett személyes adatok nyújtására vonatkozó kötelezettsége, az ilyen adatok elmulasztásának lehetséges következményei
A személyes adatok rendelkezésre bocsájtását részben törvény írja elő (pl. adózási rendeletek), vagy szerződéses rendelkezések (pl. a szerződéses partnerre vonatkozó információk) is előírhatják. Az érintettnek például kötelessége, hogy személyes adatokat szolgáltasson amikor szerződéskötésre kerül sor. A személyes adatok rendelkezésre bocsájátásnak megtagadása azzal a következménnyel jár, hogy az érintettel szerződés nem köthető.

 

Adatvédelmi rendelkezések a Facebook alkalmazásáról és használatáról:
Ezen a honlapon, az üzemeltető integrálta a Facebook közösségi portál összetevőit.

A Facebook lehetővé tesz a közösségi hálózat használói számára többek között privát profil létrehozását, fényképek felöltését, bejegyzések közzétételét, azokhoz való hozzászólást.

A Facebook üzemeltetője a Facebook, Inc., 1 hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Egyesült Államok. Ha valaki az Egyesült Államokon vagy Kanadán kívül lakik: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország.

A Facebook plug-injeinek az áttekintésére meglátogathatod a következő Facebook oldalt:

http://developers.facebook.com/docs/plugins/

A weboldal felkeresésekor a böngésző és a Facebook szerverek között közvetlen kapcsolat létesül, így a Facebook megkapja a tájékoztatást, hogy az adott IP-címről érték el a weblapot. Ha be vagy jelentkezve a Facebook fiókodba, illetve, ha rákattintasz a Tetszik vagy Megosztás gombra, akkor a weblap tartalma a Facebook-profilhoz kapcsolható, ezen keresztül a Facebook hozzárendelheti a weboldalon tett látogatást a fiókhoz.

További információkért olvasd el a Facebook adatvédelmi tájékoztatóját:

http://www.facebook.com/about/privacy/

Ha nem szeretnéd, hogy a Facebook hozzárendelje az oldalon tett látogatásaid a Facebook felhasználói fiókhoz, jelentkezz ki a Facebookról a weboldal felkeresése előtt.

Adatvédelmi rendelkezések az Instagram alkalmazásáról és használatáról:
Ezen a honlapon az üzemeltető integrálta az Instagram szolgáltatás összetevőit.

Az Instagram egy audiovizuális közösségi platform, ahol a felasználók fotókat és videókat oszthatnak meg egymással, illetve továbbíthatják azokat más közösségi felületekre.

Az Instagram üzemeltetője: Instagram is Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, Egyesült Államok.

A weboldal felkeresésekor a böngésző és az Instagram szerverek között közvetlen kapcsolat létesül így az Instagram megkapja a tájékoztatást, hogy az adott IP-címről érték el a weblapot. Ha be vagy jelentkezve az Instagram fiókodba, illetve, ha rákattintasz egy Instagram gombra, akkor a weblap tartalma az Instagram profilhoz kapcsolható, ezen keresztül az Instagram hozzárendelheti a weboldalon tett látogatást a fiókhoz.

Ha nem szeretnéd, hogy az Instagram hozzárendelje az oldalon tett látogatásaid az Instagram felhasználói fiókhoz, jelentkezz ki az Instagram fiókodból a weboldal felkeresése előtt.

További információk:

https://help.instagram.com/155833707900388

https://www.instagram.com/about/legal/privacy/

Adatvédelmi rendelkezések a Pinterest alkalmazásáról és használatáról:
Ezen a honlapon az üzmeltető integrálta a Pinterest szolgáltatás összetevőit.

A Pinterest egy olyan közösségi platform, ahol a felasználók fotókat oszthatnak meg egymással, illetve képekből készített gyűjteményeket (úgynevezett táblákat) hozhatnak létre, illetve megjegyzéseket fűzhetnek ahhoz.

A Pinterest üzemeltetője: Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, Egyesült Államok.

A weboldal felkeresésekor a böngésző és a Pinterest szerverek között közvetlen kapcsolat létesül így a Pinterest megkapja a tájékoztatást, hogy az adott IP-címről érték el a weblapot. Ha be vagy jelentkezve a Pinterest fiókodba, illetve, ha rákattintasz egy Pinterest gombra, akkor a weblap tartalma a Pinterest profilhoz kapcsolható, ezen keresztül a Pinterest hozzárendelheti a weboldalon tett látogatást a fiókhoz.

Ha nem szeretnéd, hogy a Pinterest hozzárendelje az oldalon tett látogatásaid a Pinterest felhasználói fiókhoz, jelentkezz ki a Pinterest fiókodból a weboldal felkeresése előtt.

További információk

https://about.pinterest.com/privacy-policy

Adatvédelmi rendelkezések a YouTube alkalmazásáról és használatáról:
Ezen a honlapon az üzemeltető integrálta a YouTube szolgáltatás összetevőit.

A YouTube egy olyan platform, ahol a felhasználók videókat tehetnek közzé, illetve megtekinthetnek és megjegyzéseket fűzhetnek a mások által közzétett videókhoz.

A YouTube üzemeltetője: YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, Egyesült Államok. A YouTube, LLC a Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Egyesült Államok leányvállalata.

A weboldal felkeresésekor a böngésző és a YouTube, valamint a Google szerverek között közvetlen kapcsolat létesül így a YouTube, valamint a Google megkapja a tájékoztatást, hogy az adott IP-címről érték el a weblapot. Ha be vagy jelentkezve a YouTube fiókodba, illetve, ha megtekintesz egy YouTube-ról beágyazott videót a honlapon, akkor a weblap tartalma a YouTube profilhoz kapcsolható, ezen keresztül a YouTube hozzárendelheti a weboldalon tett látogatást a fiókhoz.

Ha nem szeretnéd, hogy a YouTube hozzárendelje az oldalon tett látogatásaid a YouTube felhasználói fiókhoz, jelentkezz ki a YouTube fiókodból a weboldal felkeresése előtt.

A YouTube adatvédelmi rendelkezései a

https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy címen érhetők el, információt nyújtanak a személyes adatoknak a YouTube és a Google által történő gyűjtéséről, feldolgozásáról és felhasználásáról.

 

11. Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatok védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen

 

12. Az adatkezelés során megillető jogok
Az adatkezelés időtartamán belül megillet:

• a tájékoztatáshoz való jog
Az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhetsz az Adatkezelőtől a személyes adataid kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztat a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

• az adatok helyesbítéséhez való jog
Az adatkezelés időtartamán belül kérheted, hogy az Adatkezelő a személyes adatait helyesbítse. A kérésednek az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz.

• az adatok törléséhez való jog
Lehetőséged van a személyes adataid törlését kérni, amelynek az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz. A törlés joga nem terjed ki arra, ha az Adatkezelőt törvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve arra az esetre sem, ha az Infotv. 6. § (5) bekezdésével összhangban az Adatkezelő jogosult a személyes adatok további kezelésére (így például a számlázással összefüggésben).

• az adatok zárolásához való jog
Kérheted, hogy az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az adatok végleges törlése sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az a cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

• a tiltakozás joga
Az érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ha az adatkezelés kizárólag az adatkezelő vagy mások érdekében történik – kivéve a törvényben elrendelt adatkezelés esetét –, vagy ha direkt marketing vagy kutatás céljából kezelik az adatokat.

Az adatkezelő 15 napon belül dönt a tiltakozási kérelemről, melynek eredményéről írásban tájékoztatja az érintettet. A korábbi törvénnyel ellentétben azonban nem kell azonnal felfüggeszteni az adatkezelést a döntés meghozataláig.

 

13. Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben szerinted megsértettük valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítettük valamely kérelmed, akkor a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheted.
Tájékoztatunk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha nem teljesítettük valamely kérelmed, akkor velünk szemben bírósághoz fordulhatsz.

14. Adatkezelési tájékoztató módosítása

A vonatkozó jogszabályok és eljárási gyakorlataink időről időre változnak. Amennyiben Szabályzatunk frissítéséről döntünk, a módosításokat közzétesszük Weboldalunkon.
Ha a személyes adatok kezelését is érintő lényeges módosítást végzünk, előzetes értesítést küldünk részedre, illetve, amennyiben azt a jogszabályok előírják, az ilyen módosítások végrehajtását megelőzően hozzájárulásod kérjük.
Javasoljuk, hogy olvasd el Szabályzatunkat és folyamatosan tájékozódj az általunk követett gyakorlatról.

Amennyiben visszajelzést kívánsz adni, bármilyen kérdésed merül fel, vagy gyakorolni szeretnéd a személyes adataidhoz fűződő jogaid, kérünk, fordulj Ügyfélszolgálatunkhoz az alábbi címen:

Ügyfélszolgálat: H-P: 12:00-16:00
Telefon: +36306458697
E-mail: info@blink.hu

 

Weboldalunk igénybevételével és személyes adataidnak a Weboldalon történő megadásával szabadon, saját elhatározásodból és érdekedben hozzájárulásod adod ahhoz, hogy személyes adataid a jelen Adatvédelmi Szabályzatban foglaltaknak megfelelően felhasználásra, kezelésre és továbbításra kerüljenek.

 

Shopping Cart
Scroll to Top